Lidmaatschap aanvragen


Voeghardheidsmeter

Voeghardheidsmeter

Door bedrijven die werken aan de gevel wordt – om de hardheid van het voegwerk te controleren - een voeghardheidsmeter gebruikt.

Meten met een Schmidt Pendelhamer

Voor baksteen metselwerk is de beoordelingsmethode vastgelegd in CUR-Aanbeveling 61:2013: ‘Het voegen en hydrofoberen van metselwerk’. De beoordeling gebeurt door middel van het meten van de voeghardheid, met een Schmidt Pendelhamer. Het meten met de Pendelhamer heeft als voordeel dat door het gewicht van de meetkop een beeld wordt verkregen over de hardheid en samenhang van de voegmortel over de volle diepte van de voeg. Bij voegwerk dat alleen aan het oppervlak een harde dichtgestreken laag heeft, en daardoor bij krassen en prikken een goede indruk maakt, wordt toch een lage voeghardheid gemeten.

Methode werkt niet bij steenstrips

Dezelfde eigenschap van de meter levert bij steenstrips op een niet steenachtige ondergrond een probleem op. Bij steenstrips die op een buitenisolatiesysteem zijn aangebracht, wordt de energie van de klap van de meetkop voor een deel geabsorbeerd door het isolatiemateriaal. De meetkop stuitert daardoor minder ver terug, hetgeen resulteert in een te lage voeghardheid.

Andere beoordelingsmethoden

De conclusie is derhalve dat de voeghardheidsmeter niet geschikt is om de kwaliteit van voegwerk te meten bij steenstrips die op een buitenisolatiesysteem of een andere niet steenachtige ondergrond zijn aangebracht. Er wordt nagedacht over andere beoordelingsmethoden voor het objectief meten van de kwaliteit van het voegwerk. Zolang daar nog geen oplossing voor is gevonden, kan het voegwerk alleen maar worden beoordeeld door krassen en prikken. Iedereen weet echter dat die beoordelingswijze geen objectieve waarden oplevert.

Mogelijke meters

Een mogelijke meter is de Pendelhamer Proceq OS-120 PM. Dit is een doorontwikkeling van de "oude" voeghardheidsmeter welke op een aantal punten aanzienlijk is verbeterd. Als gevolg van het feit dat pendelhamer Proceq OS-120 PM een doorontwikkeling is kunnen alle in de markt bekende voeghardheidklasseringen gebruikt blijven worden.

Voeghardheidsmeter Proceq OS-120 PM wordt geleverd inclusief carborundumsteen en draagkoffer.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Newa, via www.newa.nl of telefonisch via +31(0)13-5072000.

Kalibratie voeghardheidsmeter

De firma NEWA kan een kalibratie van uw voeghardheidsmeter verzorgen, waarbij de volgende werkzaamheden worden verricht:

  • - Een visuele controle van de voeghardheidsmeter.
  • - Het reinigen van de voeghardheidsmeter.
  • - Een controle op juiste werking van de voeghardheidsmeter.
  • - Het indien nodig vervangen van defecte onderdelen van de meter.

kalibratiecertificaat

In verband met de toenemende vraag van veelal gecertificeerde bedrijven kan eveneens - tegen meerkosten - een kalibratiecertificaat worden verzorgd, waarop wordt vermeld dat de voeghardheidsmeter na het plegen van onderhoud werd gecontroleerd op juistheid van aanwijzing. De kalibratie vindt plaats op de door Proceq voorgeschreven wijze op een door Proceq gecertificeerd controleaambeeld.