Lidmaatschap aanvragen


ERM Centraal College van Deskundigen

De Stichting ERM is de koepelorganisatie die kwaliteitsrichtlijnen en normen voor de restauratiesector beheert en het gebruik daarvan stimuleert. De ERM wil hiermee de inzet van vakkennis, het gebruik van de juiste historische technieken en materialen borgen.

Onder andere heeft zij een Centraal College van Deskundigen (CCvD) Restauratiekwaliteit ingericht.

Dit College van het ERM is verantwoordelijk voor het juist functioneren van de erkenningsregelingen en andere documenten die onder haar beheer zijn gebracht. Het College stelt (wijzigingen van) de tekst van de documenten vast.

Periodiek rapporteren de certificerende instellingen aan het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit over manier waarop de erkenningsregelingen functioneren. Dat kan aanleiding zijn tot het geven van aanwijzingen aan de certificerende instellingen of tot het aanpassen van de eisen in de regeling

Vertegenwoordiger vanuit Gebouwschil Nederland

Vanuit Gebouwschil Nederland neemt de heer Berrie Endevoets zitting in het CCvD Restauratiekwaliteit.

Checklijsten

Actueel zijn het maken van checklijsten voor historisch metselwerk en historisch voegwerk.

Het doel hiervan is om een praktisch hulpmiddel te hebben per project. De checklijsten zijn bedoeld voor de uitvoerende medewerkers, te gebruiken bij de verschillende uitvoeringsrichtlijnen.

Deze ontwikkelde checklijsten hebben betrekking op: contractvorming, opname, voorbereiding, uitvoering, oplevering en projectdossier.

Publicatie is voorzien op de website van het ERM begin oktober.

Modelkwaliteitshandboek

Daarnaast wordt een modelkwaliteitshandboek gemaakt, dat hoort bij de BRL 4000.

Dit handboek is opgesteld voor aannemers die een certificaat hebben of willen behalen op basis van de beoordelingsrichtlijn BRL ERM 4000 ‘Onderhoud en restauratie van monumenten’, en is gericht op het management van het bedrijf.

Het model-kwaliteitshandboek helpt kwaliteitsbewuste organisaties bij het opstellen van een eigen kwaliteitshandboek en bij het voldoen aan de eisen van deze beoordelingsrichtlijn (BRL) en de bijhorende uitvoeringsrichtlijnen (URL-en).

Het model-kwaliteitshandboek is een aanzet: het is de bedoeling dat het bedrijf zelf dit verder aanvult op een manier die past bij de eigen organisatie.