Lidmaatschap aanvragen Download ons circulariteitsboekje


Vochtwering in gebouwen

Vochtwering in gebouwen

Gebouwschil Nederland is betrokken bij het College van Deskundigen over de norm Vochtwering in gebouwen. Een norm die vochtwering in gebouwen - Wering van vocht van buiten en wering van vocht van binnen - als onderwerp heeft.

Deze praktijkrichtlijn geeft voorbeelden van veel voorkomende bouwkundige details. De constructies die volgens deze voorbeelden worden uitgevoerd worden geacht waterdicht en regenwerend te zijn.