Lidmaatschap aanvragen


Vochtwering in gebouwen

Vochtwering in gebouwen

Gebouwschil Nederland is betrokken bij het College van Deskundigen over de norm Vochtwering in gebouwen. Een norm die vochtwering in gebouwen - Wering van vocht van buiten en wering van vocht van binnen - als onderwerp heeft.

Deze praktijkrichtlijn geeft voorbeelden van veel voorkomende bouwkundige details. De constructies die volgens deze voorbeelden worden uitgevoerd worden geacht waterdicht en regenwerend te zijn.