Lidmaatschap aanvragen


Opleidingen

Er is een grote behoefte aan nieuwe en gekwalificeerde vaklui die onze gebouwschilbranche willen komen versterken. Aan alle kanten klinkt de vraag naar mensen. Om jou en andere leden te helpen de juiste opleidingen te vinden, staat op deze pagina informatie over kwalitatief hoogstaande vakopleidingen, trainingen en scholing.

Opleiders op deze pagina 

Klik en de cursor springt naar de opleider:

Opleider GAan in de Bouw

GAan in de Bouw (GIDB) biedt vakmodules aan die samen een opleiding vormen én als losse module kunnen worden gevolgd. Deze manier van opleiden past het midden- en kleinbedrijf in onze branche, want het houdt het opleiden van medewerkers beheers- en betaalbaar. Bovendien zijn de kwalitatief hoogstaande vakopleidingen, trainingen en scholingen praktijkgericht, want: gerealiseerd in samenwerking tussen onderwijs en het bedrijfsleven. Het opleidingsmodel van de organisatie GAan in de Bouw helpt studenten, zijinstromers, werknemers en werkgevers in de Gespecialiseerde Aannemerij (GA) de juiste kwalificaties te behalen.

Ontdek alle opleidingen op GAan in de Bouw
 

Voordelen GIDB-opleidingen

Voordelen hebben de GIDB-opleidingen voor zowel werknemer als werkgever.
  • Voordelen werknemer: leren wordt overzichtelijk, doordat je voor korte modules unt kiezen. En: met het bedrijfscertificaat van een GIDB-opleiding op zak, kan je direct aan de slag en het geleerde in de praktijk brengen op de werkvloer. 
  • Voordelen werkgever: besluit op basis van je bedrijfswerkzaamheden besluiten welke modules voor een medewerker van belang zijn. En: dankzij de mogelijkheid om modules te volgen, ben je medewerker niet meer voor lange tijd kwijt. 

Vakmodules GIDB

De opleidingen van GIDB worden gegeven in modules. Dit betekent dat deelnemers in de vorm van een meerdaagse cursus de inhoud in zowel theorie (vakkennis) als praktijk (vakvaardigheden) behandelen.

De deelnemers maken zich de kennis eigen door het lezen van de vaktheorie en daar vervolgens verwerkingsvragen bij te maken. De kennis wordt direct in de praktijk gebracht aan de hand van praktische opdrachten. Als afsluiting van de module wordt een praktijkopdracht gemaakt die wordt beoordeeld.

Heel praktisch dus. Geen jarenlange studies voor het behalen van de benodigde kwaliteitseisen, maar korte modules die direct afgerond worden met een geldig bedrijfstakcertificaat; een waardevol bewijs van vakmanschap.

De vakmodules zijn zowel in een complete opleiding te volgen als los, en zijn speciaal gericht op zowel de medewerkers als de zij-instromers in de branche. De vakmodules hebben hetzelfde niveau als een volwaardige reguliere MBO niveau 2 opleiding.

Lesmaterialen GIDB

Tijdens de lessen krijgt de deelnemer zowel theorie- als praktijkinstructies. In (slechts) één handzaam boek (per vakmodule) staat alle informatie die nodig is voor het behalen van het certificaat: verwerkingsvragen die helpen om de theorie je eigen te maken en praktische opdrachten die voorbereiden op het praktijkexamen.

Ontstaan GAan in de Bouw

GAan in de Bouw is een initiatief van de sectie Gespecialiseerde Aannemerij binnen de Aannemersfederatie Nederland Bouw & Infra waarbij Gebouwschil Nederland is aangesloten. De Aannemersfederatie is de landelijke koepel van brancheorganisaties die samen 1.800 bedrijven vertegenwoordigen. 

Opleider Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen 

Voor leden die regelmatig werken aan de gebouwschil van monumentale panden en rijksmonumenten is het zaak om het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen (NCE) te kennen. Deze opleider biedt verschillende kort- en langdurende opleidingen aan die specifiek zijn gericht op het werken aan restauratieprojecten en de ambachten die nodig zijn om te kunnen restaureren. 
 

NCE-opleidingen voor vakspecialisten in restauratie

Restauratieprojecten vragen om vakspecialisten die specifiek geschoold zijn en daarvoor ontwikkelde NCE onder andere de volgende opleidingen: Restauratie Zinkwerker, Restauratie Leidekker & Loodgieter, Erfgoed Rietdekken, Restauratie Voegen, Professional Restauratie, Inspecteur Gebouwd Erfgoed en Specialist Restauratie Timmeren/Metselen. De uitvoeringsrichtlijnen van Stichting ERM staan centraal in de lesstof. 
 
Het NCE is het kennisinstituut waar vakspecialisten hun restauratiekennis kunnen uitbouwen en zich kunnen ontwikkelen tot een restauratiespecialist. De docenten zijn stuk voor stuk vakspecialisten met praktijkervaring en een grote dosis passie voor hun specialisme. 
 
Benieuwd naar het aanbod? Bekijk NCE-erfgoedopleidingen