Lidmaatschap aanvragen


BRL 1513

College van deskundigen BRL 1513

De BRL 1513 heeft betrekking op alle werkzaamheden die noodzakelijk zijn om op een onderliggende draagconstructie een dakconstructie dan wel dakbedekkingsconstructie met dakpannen, leien, leipannen, golfplaten of andere schubvormige dakbedekking aan te brengen, eventueel aangevuld met dakvensters.

Ook deze norm kent een college van deskundigen waar Gebouwschil Nederland zitting in heeft.