Lidmaatschap aanvragen


Duurzame inzetbaarheid

Wist jij dat een ziekmelding jou gemiddeld € 260,- per dag kost? En dat je die kosten, en nog veel meer, kunt voorkomen door duurzame inzetbaarheid onderdeel van je personeelsbeleid te maken?

Verzuimkosten verschillen per bedrijf en situatie. Bereken jouw verzuimkosten hier. 

Als branchevereniging willen wij jou ondersteunen in personeelsbeleid dat loont voor zowel jou als je werknemers. Daarom vind je op deze aandachtsgebiedpagina info, tools en tips die je op weg helpen. 
 
Klik en spring direct naar het onderwerp dat je interesse heeft: 

TIP download de folder. Bevat: samenvatting en A2-poster (laatste pagina) met reminders voor medewerkers op de bouwplaats.

Wat is duurzame inzetbaarheid?

Dit is in het kort wat de term duurzame inzetbaarheid betekent: preventieve zorg inzetten die direct én op langere termijn effect heeft, uitval voorkomt en mensen zo lang mogelijk veilig, gezond en met plezier aan het werk houdt. 
 
Voor jou als werkgever in de bouw houdt dit op hoofdlijnen in dat je maatregelen treft die medewerkers aanzetten tot het werken volgens de regels, tot het gebruiken van beschermingsmiddelen tijdens het werken en tot het regelmatig (laten) checken van hun gezondheid.
 
Preventieve zorg in de bouw: doe het veilig, bouw gezond. Het is als je gordel dragen in de auto. Je moet er even aan denken, maar dan biedt het je wel veiligheid bij een ongeluk.
 

Waarom preventieve zorg in jouw personeelsbeleid?

We horen je denken: die preventieve zorg gaat me tijd en geld kosten. Wat als wij je vertellen dat je door investeren in duurzame inzetbaarheid onderaan de streep kosten bespaart? 
 
Maar er is meer waarom je preventieve zorg zou moeten willen integreren in je personeelsbeleid. Wat voorop staat: voor je mensen zorgen, maakt dat zij minder vaak uitvallen en gezond blijven. En een gezond persoon kan langer doorwerken. 
 
Verder geef je blijk van goed werkgeverschap. Dat waarderen medewerker met als gevolg dat zij met plezier hun werk doen, productiever zijn en voor jouw bedrijf willen blijven werken. 
 
Dus: 
 • Wat je niet wilt: uitval 

Wat je niet wilt, is uitval. Vanzelfsprekend gun je je medewerker beter, maar jezelf ook. Want jij moet de uitgevallen persoon vervangen. En wel zo snel mogelijk, want dan haal je de projectplanning nog. Gevolg: er gaat tijd en geld in de zieke medewerker zitten én je moet extra kosten voor een uitzendkracht, inhuren van een zzp’er of plaatsing van vacatures voor het werven van een nieuwe arbeidskracht voor lief nemen.
 
Het is allemaal nog te overzien als je een ziekmelding krijgt vanwege een kortdurende griep, en zelfs dat kost gemiddeld al € 260,- per dag. Maar stel je voor dat een medewerker die geen tilhulpmiddelen gebruikt enkele weken uitvalt met een rugblessure. Of dat een medewerker die ongemerkt veel stress heeft gehad en zich langdurig ziekmeldt met een burn-out. Of dat iemand chronische ademhalingsproblemen krijgt, doordat hij/zij geen mondmasker droeg omdat het ‘stom staat of irritant zit’.
 
 
 • Wat je wel wilt: minder verzuim & kosten

Om minder verzuim te laten ontstaan en kosten te besparen, kun je preventieve maatregelen nemen. We beweren niet dat je daarmee alle verzuim voorkomt en gegarandeerd bent van altijd veilige en gezonde medewerkers, maar je kunt wel meer bereiken dan je denkt. 
 
In een notendop is dit waarin je moet investeren: 
- Theorie: ga planmatig na waar de risico’s binnen jouw bedrijf liggen, zodat je weet wat je precies moet doen om veilige en gezonde arbeidsomstandigheden te creëren.
- Praktijk: faciliteer en stimuleer medewerkers, zodat zij de veiligheidsvoorschriften kennen en volgen, beschermingsmiddelen gebruiken en aandacht hebben voor hun algehele gezondheid.
 
Deze investering gaat zeker weten bijdragen aan minder uitval, lagere verzuimkosten, meer volgens planning verlopen projecten, geringere personeelswervingskosten en goodwill van gezonde, blije werknemers die productiever zijn en langer willen én kunnen blijven werken. 
 

Lees dit achtergrondartikel & ontdek dat langdurig verzuim voorkomen waardevol is op meerdere fronten. 

Wat je te doen staat: (verplichte) maatregelen nemen

En dan nu uitgebreider uitgelegd wat je te doen staat én hoe. Er zijn 3 belangrijke (verplichte) maatregelen die zowel op korte, als op middellange en lange termijn inzetbaar zijn als effect hebben op de duurzame inzetbaarheid van medewerkers: 
 
 1. Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM’s), veiligheidsvoorschriften en hulpmiddelen | kort tot middellange termijn

Met info en materiaal verstrekken en trainingen aanbieden over PBM’s, veiligheidsvoorschriften en hulpmiddelen sorteer je snel effect als het gaat om mensen veilig en gezond houden tijdens het werk. 
 
Vraag bovendien aan je leidinggevenden om hun team op de bouwplaats te stimuleren. Zij kunnen het goede voorbeeld te geven, het gesprek aan te gaan een het team opnieuw motiveren zodra ze merken dat het gebruik van middelen en volgen van voorschriften wegzakt.
 
“Als ik op een bouwproject ben, deel ik punten uit aan teams die hun PBM-gebruik op orde hebben. Bij het behalen van een bepaald aantal punten hoort een teamuitje. Het zorgt indirect dat veilig werken de norm wordt. Iemand voor watje uitmaken, omdat hij of zij bijvoorbeeld een mondmasker draagt, is voorbij.”
 
 1. Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) | korte tot lange termijn

Je bent het wettelijk verplicht, voorkomt een boete van de Nederlandse Arbeidsinspectie door het te hebben en hebt er daadwerkelijk wat aan: de RI&E.
 
Je inventariseert waar in jouw bedrijf de veiligheids- en gezondheidsrisico’s liggen. Je evalueert en prioriteert de punten uit je risico-inventarisatie en zet die in een plan van aanpak. Dat zijn je handvatten voor de praktijk: het uitvoeren van de maatregelen die je formuleerde.
 
 1. Gezondheidschecks | lange termijn 

PAGO en/of DIA zijn periodieke gezondheidschecks door de Arbodienst die je verplicht moet aanbieden. Voor werknemers zijn de onderzoeken gratis. Het is dé kans om hun fysieke en mentale gezondheid regelmatig in de gaten te houden. 
 
Zij ontdekken door PAGO en DIA bijtijds of er iets speelt en kunnen in actie komen. Dat maakt de gezondheidschecks waardevol voor de werknemer én jou als werkgever. Want of het nu gaat om het voorkomen dat rugklachten omslaan in een hernia of tijdig stress signaleren, zodat het geen burn-out wordt. Een gezondheidsituatie vroegtijdig behandelen kan uitval beperken of voorkomen.
 
Motiveer medewerkers daarom hun gratis PAGO en DIA te plannen. Je kunt melden dat ze niet verplicht zijn de uitkomst met je te delen, laten weten dat het geen keuring is die negatieve gevolgen kan hebben, en deelname mogelijk maken ‘in de baas zijn tijd’ en op locaties in de buurt.
 
“Ik regel dat de Arbodienst de PAGO op de bouwplaats doet. Daardoor maken meer medewerkers gebruik van het onderzoek.”
 
PAGO gratis gezondheidscheck aandachtspunt op duurzame inzetbaarheidsdag Gebouwschil Nederland

Achtergrondinfo, tools en tips preventieve zorg in de bouw

 1. Info: langdurig verzuim voorkomen op meer manieren waardevol
 2. Bereken verzuimkosten
 3. Info: RI&E basis veilig en gezond werken
 4. RI&E tool en actuele eisen - Volandis
 5. Digitale RI&E invullen - Hellende Daken
 6. Info: PAGO - gratis gezondheidscheck
 7. Plan gratis PAGO
 8. Doe een DIA
 9. Tips en toolboxen voor gesprekken

Updates rondom dit en andere belangrijke onderwerpen delen we in 'GebouwschilBerichten'. Ben jij lid van Gebouwschil Nederland, maar krijg je deze ledencommunicatie nog niet? Schrijf je onderaan deze pagina in.

1. Info: langdurig verzuim voorkomen op meer manieren waardevol

Dit artikel laat zien dat langdurig ziekteverzuim voorkomen op meerdere manieren waardevol is. Dat je medewerkers zonder fysieke en mentale klachten kunnen blijven werken en niet uitvallen, is vanuit menselijk aspect belangrijk. Het is mooi dat je hieraan als werkgever kunt bijdragen door werkplezier en ontwikkelkansen te bieden en veiligheid en gezondheid voorop te zetten. Maar laten we eerlijk zijn: er zijn ook praktische redenen om langdurig verzuim te willen voorkomen. Een grote stimulans gaat uit van de aangescherpte wet- en regelgeving, strengere keuringen en handhaving op bijvoorbeeld het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen én helemaal de met ziekteverzuim gepaard gaande kosten. Die kun je berekenen met deze tool.

Voorbeeldsituatie: kosten van ziekteverzuim

Anna de Boer (specialist marktonderzoek bij Volandis) ziet dat het verzuim bij 55-plussers in de (af)bouw en infrasector hoger is en dat de (fysieke en mentale) klachten vaker chronisch zijn. Gevolg: jij als werkgever moet in de huidige krappe arbeidsmarkt een vervanger zien te vinden. 

12 weken ziek
Verzekeraar De Goudse rekent voor wat een uitvoerder kost die 12 weken afwezig is. Het bruto jaarsalaris stelt De Goudse op € 44.600,-. De kosten voor vervanging worden berekend op € 9.164,- en het productieverlies bedraagt € 3.225,-. Tel daar nog wat kosten bij op voor arbodienstverlening (€ 127,-) en verzuimbegeleiding (€ 309,-) en De Goudse komt uit op een totaalbedrag van maar liefst € 12.825,- Een fors bedrag, zeker voor het MKB.

Meerjarig verzuim
Anna de Boer maakte een globale berekening op basis van een ervaren timmerman die langdurig uitvalt. Het eerste jaar betaalt de werkgever 100 % van het salaris door (€ 75.000,-). Het tweede jaar ligt dit op 70 % (ruim € 50.000,-). Neemt deze timmerman afscheid na een dienstverband van 30 jaar, dan betaal je als werkgever een transitievergoeding en de kosten voor vervanging. In totaal komen de kosten van het verzuim voor deze werkgever neer op zo’n € 250.000,-.

Ziekteverzuim voorkomen

De op deze pagina genoemde PAGO is een goede manier om uitvalrisico’s in beeld te houden. Als extra kans op het gebied van ziekteverzuim voorkomen, noemt Anna de Boer de duurzame inzetbaarheidsanalyse (DIA). 

2. Bereken verzuimkosten

Gemiddeld kost een ziekmelding € 260,- per dag, maar per bedrijf en situatie verschillen de kosten aanzienlijk. Benieuwd naar de kosten voor jouw bedrijf? Bereken in enkele minuten de kosten van een of meer zieke medewerkers voor jouw bedrijf via Goudse.nl/watkostverzuimpermedewerker. Of bereken de totale verzuimkosten binnen jouw bedrijf via Goudse.nl/watkostverzuim en vergelijk deze met de kosten van andere ondernemers in jouw branche.

3. Info: RI&E - basis veilig en gezond werken

Wat is RI&E? De afkorting staat voor Risico-inventarisatie en -evaluatie. Het is de basis voor veilig en gezond werken en heeft als doel de veiligheid en gezondheid te verbeteren. Kortom, een belangrijk onderwerp als het gaat om duurzame inzetbaarheid. Want: minder ongevallen, minder verzuim én minder arbeidsongeschiktheid. Je RI&E en plan van aanpak regelen, levert op verschillende vlakken direct een belangrijke besparing op.  Alle werkgevers vanaf 1 FTE zijn verplicht om een RI&E op te stellen. Het maakt niet uit of je werkt met vaste medewerkers, tijdelijke krachten, uitzendkrachten, vrijwilligers of stagiaires. Een RI&E is altijd verplicht. Ook als jij als ZZP’er een collega inhuurt voor een bepaald project.

Het niet hebben van een RI&E en plan van aanpak kan grote financiële gevolgen hebben. Mocht de inspectie namelijk na melding van een ongeval constateren dat bepaalde risico’s slecht zijn afgedekt, dan kun je een boete krijgen. Die kan oplopen tot € 4.500,-. Ook kan de verzekering weigeren uit te keren als je bedrijf geen RI&E heeft. En wist je dat er in 2023 meer eisen worden gesteld aan de RI&E? Niet alleen de risico’s en maatregelen moeten benoemd worden, maar ook het 'waarom' van het risico. Ook moet er duidelijk in de RI&E staan welke beheersmaatregelen je neemt en het effect dat je hiervan kunt verwachten. 

4. RI&E actuele eisen en tool - Volandis

Werk jij onder de cao Bouw & Infra en wil je aan de slag met jouw RI&E? Het invullen kan beste een klus zijn. Volandis biedt je de handige online tool RI&E Bouwnijverheid waarbij voor veel functies de risico’s al in kaart zijn gebracht. Deze vind je in mijn.volandis.nl.  Voor meer informatie over de RI&E, bijvoorbeeld wat de nieuwste eisen zijn, ben je bij Volandis ook aan het juiste adres. Ga naar volandis.nl

5. Digitale RI&E invullen - Hellende Daken

Draagt jouw bedrijf premie af aan Social Fonds Hellende Daken (SFHD), dan kun je gratis de digitale RI&E invullen die SFHD speciaal voor de sector ontwikkelde. Ga naar hellendedaken.nl.

6. Info: PAGO - gratis gezondheidscheck

Vanaf hun 20e jaar ontvangen je medewerkers elke 4 jaar automatisch een uitnodiging voor een gratis gezondheidscheck: het PAGO (periodieke arbeidsgezondheidskundig onderzoek, door Volandis gecombineerd met een DIA (Duurzame Inzetbaarheidsanalyse).
 
Het PAGO is geen keuring maar een manier om klachten zoveel mogelijk te voorkomen en uitval te voorkomen. Als dat nog niet genoeg reden is: wist je dat een langdurig zieke medewerker al snel € 250 tot € 400 per dag kost? 
 

PAGO redt levens

Misschien lopen jouw medewerkers wel rond met een sluipmoordenaar, zoals de medewerker die hartruis had zonder dat hij daarin erg had. Jack van der Gragt is werkzaam bij Volandis als bouwarts en vertelt: “Deze meneer leed aan een zware onderliggende hartaandoening en werd naar aanleiding van het PAGO direct levensreddend worden behandeld in het ziekenhuis. En dat is maar één van de casussen die ik de afgelopen jaren had, waarbij het kantje boord was. En ‘stinkt jouw collega uit zijn bek’? Niet alleen irritant, maar ook reden om gebruik te maken van het PAGO. Het kan namelijk duiden op parodontitis, een serieuze tandvleesontsteking die onbehandeld kan leiden tot hartaandoeningen.”
 

Uitval voorkomen

Veel klachten merk je niet direct op of lijken niet ernstig. De bouwarts volgt het lichaam van medewerkers door de jaren heen en kan daardoor ook preventieve adviezen geven voor te verwachten problemen. Zo weet jouw medewerker wat er speelt in zijn of haar lichaam en wat specifieke aandachtspunten zijn de komende jaren. Dit is de enige duurzame manier om uitval te voorkomen. 
 

Ga in gesprek

Als je een gezonde medewerker wilt die nog tot het pensioen vitaal het werk kan uitvoeren, moet je als werkgever en leidinggevende het goede voorbeeld geven. Besteed aandacht aan een gezonde leef- en werkstijl en ga in gesprek. 
 

7. Plan gratis PAGO

Dit is jouw startsein: check wanneer je PAGO is of plan het in. Voorkomen is altijd beter dan genezen. Uitval is meer dan fysieke klachten. Bovendien onderschatten veel mensen de emotionele én financiële gevolgen. Een versleten knie kost doorgerekend zo’n € 18.000,-. Moet je je eens voorstellen wat voor impact je op iemands leven kunt maken met dit bedrag.
 
Specifiekere informatie vind je hier:

8. Doe een DIA

Ben jij werkgever in de bouw en infra, dan is de DIA doen een extra kans om gezondheidsricisco’s van je werknemers bijtijds in beeld te krijgen en maatregelen te nemen om eventuele risico’s te verkleinen. De duurzame inzetbaarheidsanalyse (DIA) is een combinatie van het PAGO (zie boven) uitgebreid met een persoonlijk adviesgesprek. Wat jij, net als veel andere werkgevers misschien niet weet, is dat de DIA een voorziening is waarin de bouw-CAO je als werkgever faciliteert. Je betaalt ervoor. Gebruik het. Met de DIA investeer je zonder extra kosten in je medewerkers en voorkom je kosten door uitval. 

9. Tips en toolboxen

Sociaal Fonds Hellende Daken (SFHD) biedt  tips en toolboxen waarmee je duurzame inzetbaarheid op een praktische manier bespreekbaar maakt. Wat je aandacht geeft, groeit. Leef en werk daarom zelf op een gezonde manier én maak het bespreekbaar in personeelsoverleggen. Lees de tips in deze pdf. Voor toolboxen: log in op Hellende Daken Academy of vraag aan bij het SFHD-secretariaat via info@hellendedaken.nl.


GebouwschilBerichten

de belangrijkste actualiteiten en ontwikkelingen in je inbox

Exclusief voor leden: maandelijkse e-mailberichtgeving over belangrijke onderwerpen die spelen in de dak- en gevelbranche. Ben jij een vakspecialist uit de branche en wil je lid worden, zodat je ook up-to-date blijft? Vraag een lidmaatschap aan: vul je gegevens in.