Lidmaatschap aanvragen


Voegen aan Monumenten

Voegen aan Monumenten

Voor het behoud van ons cultureel erfgoed is het van het grootste belang dat daaraan uitsluitend gewerkt wordt door mensen met verstand van zaken. Een goede restauratievoeger bezit veel specialistische kennis en vaardigheden; heeft kennis van historische voegsamenstellingen en kan een passende historische voeg aanbrengen.

De kwaliteit van restauratievoegwerk is vastgelegd in de URL Restauratie Voegwerk (URL 4006) van de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)

Met de regeling Voegen aan Monumenten kunnen gecertificeerde bedrijven zich onderscheiden in de markt. De deelnemers in deze regeling worden vermeld op de website van het ERM, www.stichtingerm.nl.

Mocht u ook interesse hebben in deelname aan de regeling, aarzelt u dan niet even contact op te nemen met de heer Houbaer, secretaris van de Vereniging Gebouwschil Nederland.