Lidmaatschap aanvragen


Historisch pannendak

Historisch pannendak

De toepassing van dakpannen als harde dakbedekking is al eeuwenoud. Het is een van de meest toegepaste dakbedekking op gebouwen, variërend van eenvoudige woonhuizen tot grote kerken en kastelen. In de loop der tijd is een rijke verscheidenheid aan soorten dakpannen gemaakt. Ook zijn hierbij de nodige regionale tradities ontstaan.

Als historisch pannendak worden alle dakpannen en dakleipannen beschouwd tot ongeveer 1965 (Wederopbouw). Wat betreft de dakpannen geldt dit zowel voor de keramische dakpannen als dakpannen vervaardigd van cement.

Er wordt grote waarde gehecht aan het historisch dakenlandschap en daarmee aan originele dakpannen of leipannen. Onderhoud en restauratie is erop gericht om zo veel mogelijk dakpannen te hergebruiken.

Mede op initiatief van Gebouwschil Nederland (haar rechtsvoorganger; Het Hellende Dak) is een uitvoeringsrichtlijn historisch pannendak gemaakt; die de werkzaamheden beschrijft bij het herstellen van daken met historische dakpannen en leipannen ten behoeve van onderhoud en restauratie van monumenten en karakteristieke gebouwen.

Gebouwschil Nederland is nu betrokken bij het College van Deskundigen van deze URL.