Lidmaatschap aanvragen


Leiberaad

Leiberaad

Het Leiberaad is een initiatief dat dateert uit 1996, toen er een samenwerking ontstond van partijen die zich bezighielden met leien op daken.

In dit Leiberaad zitten vertegenwoordigers van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE, voorheen Monumentenzorg), de vereniging Nederlandse Leidekkers, importeurs van leien, Hobéon en Gebouwschil Nederland (voorheen Het Hellende Dak). Doel van dit beraad is de kwaliteitsbewaking van de in Nederland gebruikte leien en het houden van toezicht op de voorschriften met betrekking tot de verwerking van leien op daken.

De activiteiten van het beraad zijn vooral praktisch; zo is in de beginjaren de BRL opgesteld voor de Maasdekking in samenwerking met SKG IKOB, terwijl nog onlangs de laatste hand werd gelegd aan de BRL voor de Duitse dekking.

Hierdoor kan binnenkort gestart worden met de certificering voor die dekking.

Ook is gewerkt aan de noodzaak om leien op een moderne en meer wetenschappelijke manier te kunnen keuren. Op dit thema heeft Hobéon zich gestort, met als resultaat dat er nu duidelijke afspraken gemaakt zijn over de keuring van leien voor de diverse soorten bedekkingen.