Lidmaatschap aanvragen


Techniek

Vertegenwoordigingen

Eén van de belangrijke functies van een vereniging is dat zij precies weet wat er speelt in de eigen branche en dat ze betrokken is bij alle organisaties en instanties waar de belangen van haar leden aan de orde zijn.

Dat de vereniging bekend is met én bij alle relevante organisaties die om haar heen actief zijn, en die op de één of andere manier iets met het vak of de daarbij gebruikte producten te maken hebben.

Dat de vereniging betrokken is daar waar er over het vak of de producten gesproken wordt, als er normen geschreven of aangepast worden, als er initiatieven zijn voor normbladen, regelingen, certificaten of dergelijke.

Binnen deze organisaties wordt door deskundigen vanuit de vereniging deelgenomen in stuurgroepen, commissies, colleges van deskundigen etc., met als doel om steeds daar waar nodig de belangen van de achterban te bewaken en waar nodig te verdedigen.

Deze vertegenwoordigers koppelen vervolgens hun bevindingen terug aan zowel het bestuur van de vereniging als aan de technische commissies zodat er steeds voldoende kennis is over wat er om de vereniging heen gebeurd, hoe de Gebouwschil Nederland daarop kan of moet reageren, en hoe dit kan worden verwerkt in het (toekomstig) beleid.

Op deze pagina worden de actuele ontwikkelingen van de diverse organisaties bijgehouden.