Lidmaatschap aanvragen Ben jij erbij 9 september?


Publicaties

Publicaties

De vereniging Gebouwschil Nederland is er voor de gespecialiseerde aannemers die aan de gebouwschil werken; de metselaars, de dakdekkers hellende daken en de gevelspecialisten (voorheen de voegbedrijven). De vereniging volgt ontwikkelingen in haar branche op de voet via een netwerk van deskundigen en actieve leden.

In het kader van de vertegenwoordigingen is de vereniging actief in een veelheid aan relevante bijeenkomsten; commissies, stuurgroepen, normcommissies, platforms, etc.

Binnen die bijeenkomsten wordt onder andere gesproken over of gewerkt aan bestaande of te ontwikkelen publicaties voor de branche, zoals normbladen, A-bladen, Adviesbladen, BRL’en, URL’en en dergelijke.

Binnen de vertegenwoordigingen bewaakt de vereniging met haar betrokkenheid de belangen van haar leden in die bestaande of te ontwikkelen publicaties. Over het algemeen dekken die het overgrote deel van de behoefte van de ondernemers in de branche wel af.

Mocht nu toch blijken dat er in de bestaande veld van aangeboden kennis behoefte is aan een aanvulling, vanuit de positie van de MKB Ondernemer in de Bouw, dan neemt Gebouwschil Nederland zelf het initiatief tot het maken van een dergelijke publicatie, ten behoeve van (een betere) bedrijfsvoering van haar leden.

Voordat tot het schrijven van een publicatie wordt overgegaan wordt eerst (uitvoerig) onderzocht of een publicatie nodig en wenselijk is. Want zelf een publicatie maken vereist veel tijd, inspanning, energie en niet in de laatste plaats kosten. Pas als dat antwoord bevestigend is, wordt overgegaan tot actie.

Bij het vervaardigen van de publicaties wordt altijd goed gekeken of er kan worden samengewerkt met collega brancheverenigingen of andere organisaties die op dezelfde thema’s bezig zijn en gedeelde belangen hebben.

Samenwerking is op dit punt erg belangrijk; ten eerste, heel basaal, voor het delen van de kosten, ten tweede om een breder draagvlak te krijgen voor het te beschrijven onderwerp en ten derde voor het verkrijgen van de benodigde (technische) inbreng.

De vereniging is (mede) verantwoordelijk voor een aantal publicaties in de branche.

Zo is er gewerkt aan:

  • Stand der techniek gevelreiniging
  • Lesstof voor de opleidingen op niveau 2
  • A-blad Hellende Daken (via Arbouw)
  • A-blad rolsteigers
  • A-blad voegen
  • A-blad metselen
  • CUR61
  • Folder Finishing Touch (toelichting op de CUR61)
  • Onderzoek Gevelreiniging

In onderzoek zijn momenteel de volgende thema’s;

  • Een adviesblad voor het aanbrengen van zonne-energiesystemen