Lidmaatschap aanvragen


Publicaties

Als vereniging voor de gespecialiseerde aannemers die aan de gebouwschil werken, is Gebouwschil Nederland betrokken bij allerhande bestaande én nog te ontwikkelen publicaties voor de branche. Denk aan normbladen, A-bladen, adviesbladen, BRL’en, URL’en en ga zo maar door. Zo bewaken wij de belangen van onze leden in deze publicaties.

Dat doen we onder meer door actief te zijn in een scala aan relevante bijeenkomsten: commissies, stuurgroepen, normcommissies, platforms, enzovoorts. Om zo een zo groot mogelijk deel van de behoefte van de ondernemers in de branche te beslaan. Door de jaren heen zijn we dan ook (mede) verantwoordelijk geweest voor een aantal publicaties.

Onze publicaties

Werkwijze

Voordat een publicatie überhaupt wordt geschreven, wordt eerst (uitvoerig) onderzocht of dit wel nodig en wenselijk is. Want zelf een publicatie maken vereist veel tijd, inspanning, energie en niet in de laatste plaats kosten. Pas als dat antwoord bevestigend is, gaan we over tot actie.

Bij het vervaardigen van de publicaties, wordt altijd goed gekeken of er kan worden samengewerkt met collega-brancheverenigingen of andere organisaties die op dezelfde thema’s bezig zijn en gedeelde belangen hebben. Samenwerking is op dit punt erg belangrijk. Ten eerste – heel basaal – voor het delen van de kosten, ten tweede om een breder draagvlak te krijgen voor het te beschrijven onderwerp, en ten derde voor het verkrijgen van de benodigde (technische) inbreng.

Mocht er blijken dat er in de bestaande veld van aangeboden kennis behoefte is aan een aanvulling, vanuit de positie van de MKB Ondernemer in de Bouw, dan neemt Gebouwschil Nederland zelf het initiatief tot het maken van een dergelijke publicatie, ten behoeve van (een betere) bedrijfsvoering van haar leden.
 

Meer weten over de publicaties of zelf ideeën aandragen? Neem gerust contact op met het secretariaat om vragen of opmerkingen door te geven:

Contact met GNL


GebouwschilBerichten

de belangrijkste actualiteiten en ontwikkelingen in je inbox

Exclusief voor leden: maandelijkse e-mailberichtgeving over belangrijke onderwerpen die spelen in de dak- en gevelbranche. Ben jij een vakspecialist uit de branche en wil je lid worden, zodat je ook up-to-date blijft? Vraag een lidmaatschap aan: vul je gegevens in.