Lidmaatschap aanvragen


Cao

Cao Bouw & Infra en de cao hellende daken

Cao Bouw & Infra

De onderhandelingen voor de nieuwe cao Bouw & Infra zijn in volle gang. De leden worden met grote regelmaat op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen hieromtrent.

Voor meer informatie over de cao Bouw & Infra kunt u contact opnemen met de helpdesk van de Aannemersfederatie onder nummer 0318 – 54 49 00.

Cao hellende daken

De Gebouwschil Nederland (voorheen Het Hellende Dak) heeft voor haar leden-dakdekkers een collectie arbeidsovereenkomst (cao) in het leven geroepen, samen met de twee werkgeversverenigingen op het dak; de Vakfederatie Rietdekkers en de Nederlandse vereniging van Leidekkers en aan werknemerszijde de vakbond LBV: de Landelijke BelangenVereniging.

Deze cao is ontwikkeld om het werkklimaat voor de dakdekkers in Nederland voor zowel werknemer als werkgever te verbeteren en beter werkbaar te maken.

Het doel is hierbij voor de leden een goede en werkbare cao te maken, die overzichtelijk en leesbaar is en een verantwoorde loonontwikkeling kent. Een cao bovendien die specifiek is afgestemd op de branche hellende daken.

In de slechts korte bestaansgeschiedenis kent de cao hellende daken al een aantal concrete voorbeelden van werkgeverswensen die in de cao zijn opgenomen. Eén daarvan was de wens voor het vergroten van het aantal productieve uren van hun werknemers op jaarbasis. Deze wens is in 2014 goed overleg met de vakbond in de cao geconcretiseerd door vijf  bovenwettelijke vakantiedagen en vier roostervrije dagen te kapitaliseren.

Dit houdt concreet in dat werknemers sinds 1 juli 2014 deze vrije dagen hebben ingeruild voor een vaste loonsverhoging. Het resultaat is een verhoging van de productiviteit met maar liefst negen dagen per jaar.

De cao geldt voor de sector hellende daken. Hieronder vallen de hellende dakdekkersbedrijven (schubvormige dakbedekking), rietdekkersbedrijven en leidekkersbedrijven. De cao is er voor zowel medewerkers met een uitvoerende functie als mensen met een ondersteunende functie die op basis van arbeidsovereenkomst werkzaam zijn in de sector. Lidmaatschap van één van de werkgeversverenigingen is een voorwaarde om de cao toe te kunnen passen.

voor meer informatie en achtergronden zoals over onwerkbaar weer, de cao teksten, veelgestelde vragen en dergelijke ga je naar de website van de cao hellende daken: www.hellendedaken.nl of neem je contact op met het cao-secretariaat via 085 – 489 90 50 of info@hellendedaken.nl.