Lidmaatschap aanvragen


Platform Preventie Valgevaar

Platform Preventie Valgevaar

Het Platform Preventie Valgevaar is een samenwerkingsverband van partijen die te maken hebben met veilig werken op hoogte (VWOH). Doel is om VWOH te stimuleren en te verbeteren; het valgevaar te reduceren door de intrinsieke veiligheid van werkplekken te vergroten.

De belangrijkste activiteiten van het platform zijn allen gericht op het stimuleren en verbeteren van het veilig werken op hoogte, door onder andere het Toetsingskader veilig onderhoud op en aan gebouwen, bevorderen dat in opleidingen voor bijvoorbeeld ontwerpers en gebouwbeheerders meer aandacht komt voor het mogelijk maken van VWOH, en het geven van voorlichting over VWOH, gericht op met name de achterban van de deelnemers aan het Platform vanuit hun eigen activiteiten en ook gezamenlijk.