Lidmaatschap aanvragen


CvD NEN 7250

College van Deskundigen voor de NEN 7250

Binnen de commissie van de NEN over zonne-energiesystemen was een traject opgestart voor het testen van de waterdichtheid en windbelastbaarheid van zonne-energiesystemen. Deze NEN-norm, de NEN 7250, is in 2014 inmiddels gepubliceerd. Inmiddels kan gemeld worden dat deze ook internationaal is geaccepteerd, omdat hij is opgenomen in het technical report van de Europese Normcommissie. Dit betekent dat de inhoud van de norm als aanbeveling wordt gepositioneerd, waaronder onder andere de opgenomen testmethode.

Het feit dat de NEN 7250 is opgenomen in het Technical Report geeft de norm meer status in Europa, waardoor minder snel een tegenstrijdige norm zal worden aangenomen.

Mede naar aanleiding van de inspanningen die zijn geleverd ten behoeve van de NEN 7250, kon in 2015 de NEN 2778 worden gepubliceerd. Dit omdat de commissie van de NEN 7250 daarvoor veel voorbereidend werk heeft verricht. De NEN 2778 bestond uit een tamelijk gedateerd deel en een aantal wijzigingsbladen. Deze wijzigingsbladen zijn inmiddels dermate uitgebreid, dat besloten werd de norm te herschrijven. Deze norm geldt voor alle werkzaamheden op het dak voor harde, schubvormige dakbedekkingen.

Ook de (internationale) EN517, een productnorm, zou kunnen worden aangepast op basis van de Nederlandse URL voor veiligheidsvoorzieningen op hellende daken.

De NEN 7250 gaat zich eveneens met dit onderwerp bezighouden, want hier speelt deels dezelfde problematiek; er is een product dat is gekeurd, er is een (onder)dak dat is gekeurd, maar dat systeem wanneer het samengesteld is, is niet getest en gekeurd. In concreto worden Zonne-energiesystemen bevestigd op panlatten, en het is de vraag of die panlatten de krachten die daarop vrijkomen wel aankunnen.