Lidmaatschap aanvragen Download ons circulariteitsboekje


Terugblik op een succesvol live ledenevent

Afgelopen donderdag 9 september was het dan zover: we mochten als vereniging eindelijk weer samenzijn. In levenden lijve, op een bijzondere locatie, in gezelschap van elkaar en verschillende experts en sprekers. Was je erbij, of hebben we je gemist? Blik hier samen met ons terug op een succesvolle bijeenkomst!

Terugblik op een succesvol live ledenevent

Belangrijke agendapunten

We zijn allemaal op tijd en vol goede moed gearriveerd op de bestemming – Fort aan de Klop te Utrecht. De sfeer zat er vanaf het begin goed in. Voorzitter Jos Wesselink beaamde dit sentiment door te benadrukken hoe goed het is om elkaar te zien: samenzijn is toch de ziel van de vereniging.

Vervolgens werden de diverse onderwerpen die de vereniging dit jaar heeft behandeld samen doorgenomen. Zoals de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, het whitepaper ‘Energie op hellende daken’, de start van de GNL Verzekeringsdienst in samenwerking met Schouten Zekerheid en de gemaakte afspraken met TCKI. En niet te vergeten de vernieuwingen op de website.

Er werd speciaal aandacht besteed aan de Wkb, de invoering ervan en de tool om te kunnen voldoen aan de eisen, die we samen met Masters in Lean hebben ontwikkeld. Ook reikten we onze publicatie over circulair bouwen uit: ‘Circulariteit in de Gebouwschil’. Een inleiding op het complexe onderwerp circulariteit (te downloaden via 'Publicaties').

Partners en sprekers

Naast leden van de vereniging zijn er ook een aantal partners en sprekers aanwezig. Vanuit GAan in de Bouw bijvoorbeeld opleidingsadviseur Gideon Verhoeven, die geïnteresseerden te woord kon staan over opleiden. Ook verzekeringsadviseur Lydia Huiskes was erbij en stonden open voor vragen over de GNL Verzekeringsdienst. Robin Schulte van Masters in Lean gaf een presentatie over het GNL Wkb-systeem.

Tenslotte de hoofdact van de dag: Foppe de Haan trakteerde ons op een inspirerend verhaal over verbinden. Een thema waar hij vanuit zijn uitvoerige ervaring als voetbaltrainer veel over weet en kan vertellen. We hopen dat jullie, net als wij, geïnspireerd zijn geraakt door zijn woorden.

Op naar de volgende!

Na deze inhoudelijke aftrap, gingen we over op een borrel en barbecue. Een perfect moment om even te ontspannen en je medeleden te spreken. Sommigen troffen elkaar voor het eerst, anderen kenden elkaar al jaren. Omdat we met een grote groep waren, was de sfeer extra gezellig. Wat ons betreft voor herhaling vatbaar. Dank allen voor jullie aanwezigheid en tot de volgende keer!

Kon je er niet bij zijn of wil je nogmaals een bijeenkomst bijwonen? Op het ledenevent zijn de volgende twee kalenderpunten aangekondigd: een informatiebijeenkomst over de Wkb op 14 oktober (einde dag te Veenendaal) en een najaars-ALV op donderdag 18 november 2021, bij voorkeur ook live. Zet ze alvast in de agenda en meld je aan via houbaer@gebouwschilnederland.nl.

Terug naar het overzicht