Lidmaatschap aanvragen


Webinar Subsidie proefprojecten Wet kwaliteitsborging

Webinar van Aanemersfederatie Nederland over een nieuwe subsidieregeling voor oefenen met werken volgens de Wet kwaliteitsborging (Wkb).

Webinar Subsidie proefprojecten Wet kwaliteitsborging

Op maandag 6 maart van 13.00 tot 14.30 uur organiseert Aannemersfederatie Nederland het gratis webinar Nieuwe subsidieregeling proefprojecten Wet kwaliteitswaarborging voor het bouwen (Wkb) voor leden van onder andere Gebouwschil Nederland. Meld je voor zaterdag 4 maart aan via houbaer@aannemersfederatie.nl

Waarom deelnemen aan dit webinar?

Waarom je zou willen deelnemen aan dit webinar? Omdat je ontdekt hoe je gesubsidieerd kunt oefenen met werken volgens de Wkb. Besluit je een proefproject te draaien, dan kun je rekenen op de steun van Aannemersfederatie Nederland. En: heb jij een proefproject gedraaid, dan ben je goed voorbereid op het moment dat de Wkb in werking treedt. We verwachten dat de inwerkingtreding van  1 juli 2023 naar 1 januari 2024 wordt verschoven. Toch komt het moment dat je moet werken volgens de Wkb met rasse schreden naderbij. 

Dus meld je aan voor het webinar als jij meer wilt weten over de mogelijkheden van de subsidie voor proefprojecten Wet kwaliteitswaarborging. Als  je een interessant project hebt, maar twijfelt of dat aan de voorwaarden voldoet. Of als je hulp nodig hebt bij het aanmelden van een project. Aannemersfederatie Nederland praat je op 6 maart bij, beantwoordt je vragen en biedt je tijdens en na het webinar assistentie. 

Nieuwe subsidieregeling in het kort

In het kort over de nieuwe STIPP-subsidieregeling: het ministerie van BKZ en VNG stellen een bijdrage beschikbaar van 6.000 euro exclusief btw per project. Daarvan is 5.000 euro bedoeld als bijdrage in de kosten van de kwaliteitsborger en 1.000 euro voor de aannemer. Een deelnemer van het proefproject kan de subsidie mede namens de overige deelnemers aanvragen. Voordeel van deze regeling ten opzichte van de eerdere subsidie: minder administratieve rompslomp en niet aan specifieke gemeenten gebonden.

Meer informatie en vragen

Voor meer informatie en vragen stellen, neem je contact op met Team Proefprojecten van de Aannemersfederatie: Jan Jager jan.jager@nvbu.nl, 0522 470 339, Peter Ligthart secretaris@mkbbouw.nl, 0651 03 3342, Robert Frank Houbaer houbaer@aannemersfederatie.nl, 0318 544 900.

Lees ook:

Alles over Wkb 

Ledenapp voor Wkb-dossiervorming

Terug naar het overzicht