Lidmaatschap aanvragen


1 januari 2024 Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging in werking

Eindelijk duidelijkheid: 1 januari 2024 gaat de Omgevingswet en dus de Wkb gelden.

1 januari 2024 Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging in werking

Door een stemming in de Eerste Kamer werd op 14 maart duidelijk dat op 1 januari 2024 de Omgevingswet en daarmee de Wet kwaliteitswaarborging voor het Bouwen in werking treden.

Aannemersfederatie: eindelijk duidelijkheid voor bouwpartijen

Mkb-aannemers in bouw en infra koesteren al lange tijd de wens voor duidelijke en in de praktijk goed toepasbare wet- en regelgeving om kwalitatief goed vakwerk af te kunnen leveren. Hoogst noodzakelijk, gezien beperkingen die er door de stikstofproblematiek en de rem op vergunningverlening zit en mogelijke stagnaties zoals uit de monitor van Woningbouwers.nl naar voren kwamen.  

Riek Siertsema, voorzitter Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra (AFNL), koepelorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf in bouw en infra zei na de stemming: “Eindelijk weten de verschillende bouwpartijen in de keten waar ze aan toe zijn en kunnen zij volgens de twee ‘nieuwe’ wetten bouwen. De Aannemersfederatie hoopt dat een en ander ook daadwerkelijk zo uitpakt zoals is bedoeld en dat het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), dat de uitvoering ondersteunt, voor iedereen benaderbaar is en zijn meerwaarde gaat aantonen. 

Meer informatie Wkb

Ga voor meer informatie over de Wkb naar:

Alles over Wkb

Ledenapplicatie voor Wkb-dossiervorming

Terug naar het overzicht