Informatie aanvragen


Workshops ten behoeve van ondernemerschap

In de zomerperiode van 2019 heeft Stichting ERM door Building Changes een onderzoek laten uitvoeren naar het ondernemerschap van vakmensen werkzaam binnen het cultureel erfgoed.

Workshops ten behoeve van ondernemerschap

Naar aanleiding van dit onderzoek heeft het bestuur van Stichting ERM, in overleg met de branches, besloten om als pilot twee - kostenloze - workshops te organiseren ter versterking van het ondernemerschap van vakmensen in het cultureel erfgoed.

Deze workshops zijn dus op maat gemaakt en worden voor kleine groepen op diverse locaties in het land georganiseerd, zodat er veel persoonlijke aandacht en uitwisseling mogelijk is. Bij elke workshop zal ook een collega of opdrachtgever aanwezig zijn als gastspreker.

Er worden in het voorjaar 2 workshops georganiseerd: 

Ambities, doelen en grenzen
Deze workshop over persoonlijk ondernemerschap gaat over de toegevoegde waarde van je onderneming voor de markt van restauratie, monumenten en erfgoed en je eigen rol. Je leert je passie onder woorden te brengen, de meerwaarde te benoemen en je wensen te formuleren ten aanzien van projecten, klanten en opdrachtgevers.
Data: 20 februari, 12 maart of 26 maart

Contacten met opdrachtgevers
Centrale vraag in deze workshop is: Hoe zorg je ervoor dat je van de juiste opdrachtgevers de juiste opdrachten met passende waardering krijgt? Op basis van theoretische achtergronden, wordt praktisch aan de slag gegaan en geoefend, zodat er samenhang is in propositie en opdrachtverwerving.
Data: 14 mei, 28 mei of 11 juni

Aanmelden? Dat kan via de website van de Stichting ERM (hier vind je ook meer informatie) of direct per mail (secretariaat@stichtingerm.nl). 

Terug naar het overzicht