Lidmaatschap aanvragen Ben jij erbij 9 september?


Website veiligopdehoogte.nl geheel vernieuwd

De website veiligopdehoogte.nl van het Platform Preventie Valgevaar is geheel vernieuwd. Deze site is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in het veilig werken op hoogte en het voorkomen van valgevaar: opdrachtgevers, adviesbureaus, projectontwikkelaars, ontwerpers, architecten, producenten, gebouwbeheerders werkgevers, zzp’ers en werknemers. Een belangrijke vernieuwing is de speciale kennispagina die het startpunt vormt voor het veilig werken op hoogte. Lees meer en bezoek de website.

Website veiligopdehoogte.nl geheel vernieuwd

Bezoek de website

Het Platform Preventie Valgevaar is een samenwerkingsverband van partijen die te maken hebben met veilig werken op hoogte: Arbotechniek, VEBIDAK, SBD, Schoonmakend Nederland, Gebouwschil Nederland, OnderhoudNL, VSB, ASPB, Romazo, RIVM en VVT. Doel is om veilig werken te stimuleren en te verbeteren en het valgevaar te verminderen door de intrinsieke veiligheid van werkplekken te vergroten. Kennisoverdracht staat hierbij centraal.

Speciale handleiding veilig onderhoud

Bij het ontwerpen van een gebouw moet de ontwerper rekening houden met het feit dat het gebouw veilig en gezond kan worden onderhouden. Hiertoe heeft de overheid voorschriften opgenomen in het Bouwbesluit. De toepassing van het Bouwbesluit is speerpunt van het Platform Preventie Valgevaar. Belangrijk begrip hierbij is de arbeidshygiënische strategie (AHS) die leidend is. De AHS is een hiërarchisch stelsel van beheersmaatregelen voor risico’s. Hierbij wordt allereerst naar de bron van het probleem gekeken. Als daar niets aan kan worden gedaan, zijn andere maatregelen mogelijk.

Bij de aanvraag van een bouwvergunning voor nieuwbouw moet de aanvrager met een checklist aantonen dat veilig onderhoud op en aan het gebouw mogelijk is. Een speciale handleiding geeft uitgebreide informatie over het Bouwbesluit. De handleiding kan van de kennispagina op de website worden gedownload.

Naar kennispagina

Terug naar het overzicht