Informatie aanvragen


Subsidiebesparing Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) weer geopend voor eigenaar en bewoner

Het was een tijdje niet mogelijk, maar binnenkort gaat de SEEH (Subsidieregeling energiebesparing eigen huis) weer open voor eigenaar én bewoner. Deze regeling is in het leven geroepen om de eigenaar én bewoner van een woning energiebesparende maatregelen te (laten) nemen.

Subsidiebesparing Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) weer geopend voor eigenaar en bewoner

Interessant voor leden van Gebouwschil Nederland

Zodra de betreffende regeling is gepubliceerd in de Staatscourant, kan de eigenaar en bewoner ervoor in aanmerking komen. Interessant voor leden van Gebouwschil Nederland, gezien hiertussen veel bedrijven zitten die bijvoorbeeld zorg kunnen dragen voor de betere isolatie van een (woon)huis.

Zowel voor eigenaar als bewoner

Voorwaarde voor het aanvragen van de subsidie is niet alleen dat de aanvrager zowel de eigenaar als de bewoner van de woning is én dat er voor de betreffende woning in het verleden nog geen subsidie is verstrekt vanuit de SEEH.

Vanaf 2 september

De subsidieregeling wordt uitgevoerd door RVO.nl; verwacht wordt dat de eerste datum waarop woningeigenaren aanvragen kunnen dienen, 2 september is. Rond deze datum zal er ook meer informatie naar buiten gebracht worden.

84 miljoen subsidie

De regeling is niet oneindig: tot 1 januari 2021 is er een bedrag van €84 miljoen subsidie beschikbaar gesteld voor de SEEH. Na die tijd, zo is het voornemen, zullen energiebesparende isolatiemaatregelen gesubsidieerd worden middels de (nog te verbreden) regeling ISDE (Investeringssubsidie duurzame energie). Via deze weg is dan ook tot en met 2030 subsidie beschikbaar ten behoeve van het isoleren van woningen.

Terug naar het overzicht