Lidmaatschap aanvragen


Principeakkoord CAO Hellende daken

Het is werkgevers- en werknemersverenigingen gelukt om tot een principeakkoord voor de CAO Hellende daken te komen. Belangrijkste gevolg voor medewerkers is dat er in 2024 loonsverhoging volgt. Meer informatie >

Principeakkoord CAO Hellende daken

Werkgeversverenigingen Gebouwschil Nederland (GNL), Nederlandse Vereniging van Leidekkers (NVVL) en Vakfederatie Rietdekkers (VFR) en werknemersvereniging LBV hebben een principe-akkoord CAO Hellende daken bereikt. De betrokken partijen maakten een loonafspraak en zetten het loonhuis en de zwaarwerkregeling op hun agenda's.  

Onderhandelingsronde leidt tot voorlopige afspraken

Onderwerpen als inflatie, de energiemarkt en bouwvergunningen maakten dat het geen eenvoudige onderhandelingsronde werd. Maar het heeft geleid tot voorlopige afspraken. Die legt werknemersvereniging LBV voor aan de achterban. Het resultaat volgt binnen 2 weken.  De 3 punten uit het principeakkoord:

Loonsverhoging 6% per 1 januari 2024

De voorlopige afspraak is een loonsverhoging van 6% per 1 januari 2024. Kanttekening bij de loonafspraak: de loonsverhoging geldt niet voor de werknemers van wie het loon boven de 115 procent van de toepasselijke loonschaal uitkomt. De werknemer heeft deels of geheel recht op de loonsverhoging voor zover het nieuwe loon de 115 procent van de van toepassing zijnde loonschaal niet overschrijdt. Uiteraard staat het de werkgever vrij om de loonsverhoging volledig toe te passen.

Loonhuis

De komende periode wordt hard gewerkt aan het opzetten van een nieuw loonhuis, zo spraken de partijen af. Het wordt aangepast aan de huidige tijd en toekomstbestendig gemaakt. 

Zwaarwerkregeling

Moet en kan de huidige zwaarwerkregeling in een andere vorm worden gegoten? Dat is wat de partijen zullen onderzoeken. 

Bron: hellendedaken.nl

Terug naar het overzicht