Lidmaatschap aanvragen Download ons circulariteitsboekje


Oproep erfgoedorganisaties aan gemeentes: benut de kansen die erfgoed biedt

Eind februari hebben alle gemeenten in Nederland een pamflet om erfgoed te verankeren in de nieuwe gemeentelijke collegeakkoorden, die na de Gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart worden opgesteld, ontvangen. Hiermee wil het gezamenlijke erfgoedveld alle nieuwe en zittende gemeenteraadsleden en wethouders opnieuw inspireren om de kansen die erfgoed biedt te benutten.

Oproep erfgoedorganisaties aan gemeentes: benut de kansen die erfgoed biedt

Over het erfgoedpamflet

Dit pamflet laat gemeentelijke politici zien welke rol erfgoed kan spelen bij de grote uitdagingen die ook in de komende bestuursperiode op gemeenten afkomen. Zoals de aanpak van de klimaatcrisis, de verduurzaming van onze samenleving en de woningopgave. Erfgoed is bij uitstek een beleidsterrein dat bijdraagt aan het welzijn van inwoners, aan economische innovatie en aan een interessant leef­ en vestigingsklimaat.

Het pamflet is een initiatief van vier koepelorganisaties en twee onderwijsinstellingen uit het erfgoedveld: Federatie Instandhouding Monumenten, Erfgoedplatform van Kunsten ’92, GA-Platform Restauratie, Vereniging Architecten Werkzaam in de Restauratie, Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen en de Erfgoed Academie. Gezamenlijk geven deze organisaties met zes oproepen aan waar die kansen voor erfgoed liggen en hoe die te verzilveren zijn. Inspirerende voorbeelden en instrumenten helpen daarbij.

Deel jij de mening dat erfgoed een cadeau uit het verleden is dat waarde toevoegt aan ons dagelijks leven? Download het pamflet hieronder en lees meer informatie op de website:

Download pamflet Naar erfgoedpamflet.nl

Terug naar het overzicht