Informatie aanvragen


Ondersteuning bij ontwikkelen medewerkers en bedrijf: opleidingsadviseur bedrijven bekend

De arbeidsmarkt is volop in beweging. Voor veel bedrijven is het moeilijk om aan personeel te komen, laat staan goed vakbekwaam personeel. De vraag is dan ook: hoe gaat u daar als bedrijf mee om?

Ondersteuning bij ontwikkelen medewerkers en bedrijf: opleidingsadviseur bedrijven bekend

De arbeidsmarkt is volop in beweging. Voor veel bedrijven is het moeilijk om aan personeel te komen, laat staan: goed vakbekwaam personeel. De vraag is dan ook: hoe gaat u daar als bedrijf mee om? 

Als werkgever is het belangrijk dat je 'aantrekkelijk' bent voor medewerkers. Daar kunt u op verschillende manieren invulling aan geven. De nu meest gebruikte vorm is meer loon betalen. De vraag is echter of dat leidt tot een duurzame relatie. Wat als de buurman meer betaalt? 

Een andere, duurzamere manier is om te investeren in je medewerkers. Laat hen zien dat ze belangrijk zijn. Tenslotte: wie de goede vakmensen heeft, heeft het werk. Nu én in de toekomst. Hoe? Door te investeren in mensen, door middel van scholing in het vak dat ze uitoefenen (of gaan uitoefenen). Ze worden dan gezien, gewaardeerd en krijgen een beloning middels een waardepapier. Zo kun je samen ook invulling geven aan duurzame inzetbaarheid. Dat hoef je dan als werkgever niet meer alleen te doen, maar samen met je medewerkers.

Op deze manier blijven ze de organisatie trouw of zijn zij bereid om juist naar u als aantrekkelijke werkgever over te stappen.

GNL wijst Opleidingsadviseur Bedrijven aan

Dat het best lastig is om daar als mkb’er in deze tijd invulling aan te geven, begrijpen wij. Vandaar dat GAan in de Bouw en GNL u als werkgever hierbij gaan helpen. Besloten is tot het aanstellen van een zogeheten Opleidingsadviseur Bedrijven in de persoon van Gideon Verhoeven.

De komende periode zal hij contact met u opnemen voor het maken van een afspraak. Tijdens dit gesprek kunt u uw vragen stellen over het opleiden en begeleiden van uw medewerkers. Het uiteindelijke doel is om samen met u een bedrijfsopleidings-/scholingsplan op te stellen. Dit alles kosteloos en zonder verplichtingen. Een kans die u niet wilt laten lopen, toch?

Waarom moet ik mijn medewerkers ontwikkelen?

Een begrijpelijke vraag. Hieronder een aantal belangrijke argumenten:

Met andere woorden: reden genoeg om te investeren in de ontwikkeling van uw medewerkers en daarmee uw bedrijf.

GAan in de Bouw

Opleidingen in de gespecialiseerde aannemerij worden nauwelijks of niet meer via reguliere bbl trajecten aangeboden. Voor nieuwe veelal oudere medewerkers, ook die als zij-instromer bij u binnen komen, was er lange tijd helemaal niets. Daar is sinds kort een oplossing voor.

Via GAan in de Bouw kunt u uw medewerker modulair een volledige opleiding tot vakman laten volgen. Belangrijke voordelen:

Elke module wordt afgesloten met een examen en bij goed gevolg afgelegd voorzien van (NLQF) gecertificeerd (deel)vakbekwaamheidsbewijs. Wanneer alle modules succesvol zijn, kan uw medewerker zelfs middels EVC tot diplomering komen. Belangrijk voor uw medewerker, uw bedrijf en het ambacht!

U hoeft natuurlijk niet te wachten op een belletje van Gideon Verhoeven. Via deze e-mailadressen kunt u contact met hem opnemen: gideonverhoeven@gaanindebouw.nl en secretariaat@gebouwschilnederland.nl 

 

Terug naar het overzicht