Lidmaatschap aanvragen Download ons circulariteitsboekje


Beoordelen van voegwerk bij steenstrips op buiten isolatiesystemen

Tegenwoordig worden bij projecten in de nieuwbouw en de renovatie veelvuldig steenstrips op buitenisolatiesystemen aangebracht. Hoe beoordeel je hierbij de kwaliteit van voegwerk?

Beoordelen van voegwerk bij steenstrips op buiten isolatiesystemen

Voeghardheid meten met Pendelhamer

Voor baksteen metselwerk is de beoordelingsmethode vastgelegd in CUR-Aanbeveling 61:2013 ‘Het voegen en hydrofoberen van metselwerk’. De beoordeling gebeurt door middel van het meten van de voeghardheid, met een Schmidt Pendelhamer. Het meten met de Pendelhamer heeft als voordeel dat door het gewicht van de meetkop een beeld wordt verkregen over de hardheid en samenhang van de voegmortel over de volle diepte van de voeg.

Bij steenstrips die op een buitenisolatiesysteem zijn aangebracht, wordt de terugslagwaarde van de Pendelhamer niet alleen beïnvloed door de eigenschappen van de voegmortel, maar ook door de eigenschappen van het isolatiemateriaal of de vezelplaat waarop de steenstrips zijn aangebracht. Daardoor kan een te hoge of te lage voeghardheid worden gemeten. De conclusie is derhalve dat de voeghardheidsmeter niet geschikt is om de kwaliteit van voegwerk te meten bij steenstrips die op een buitenisolatie systeem of een andere niet steenachtige ondergrond zijn aangebracht.

Andere beoordelingsmethoden

Er is uitgebreid gezocht naar andere beoordelingsmethoden voor het objectief meten van de kwaliteit van het voegwerk. Dat heeft echter niet geleid tot een werkbare meetmethode. Derhalve kan het voegwerk bij steenstrips alleen worden beoordeeld door krassen en prikken; raadpleeg hiervoor een terzake deskundig persoon of bureau.

Verwerkingsvoorschriften bij mortels

Overigens wordt voor voegwerk bij steenstrips vaak een flexibele voegmortel geadviseerd, waaraan extra hechtmiddel is toegevoegd. Het is uiteraard belangrijk om bij het verwerken van dergelijke mortels de verwerkingsvoorschriften nauwgezet op te volgen. 

 
Terug naar het overzicht