Informatie aanvragen


Infographic Richtlijn Steigers

De Richtlijn Steigers wordt opgenomen in de Arbocatalogus Bouw & Infra.

Infographic Richtlijn Steigers

De richtlijn was al in verschillende bedrijfscatalogi opgenomen, maar krijgt nu, dankzij deze specifieke opname, ook eindelijk formeel kracht van wet. De opname is bovenal de kroon op een proces en gezamenlijke inspanning van verschillende branches om de veiligheid van het werken op hoogte voortdurend te verbeteren.

Ere wie ere toekomt

Zonder de steun en bijdragen van een groot aantal partijen, was deze richtlijn er wellicht niet gekomen. Onder meer de Inspectie SZW (voorheen de Arbeidsinspectie), TNO, Volandis, Aboma en universiteiten en ministeries droegen hun steentje bij. Volandis droeg onder meer zorg voor de overname van producten van Arbouw, om deze vervolgens te onderhouden en te vernieuwen. Niet geheel onbelangrijk was eveneens de intensieve afstemming die volgde, met bedrijven uit de industrie en koepelorganisaties uit de (petro)chemie-, offshore- en energiesector. Dankzij deze inzet en bijdragen kon er een richtlijn worden opgezet die zowel in de bouw als in de industrie breed wordt gedragen; niet voor niets omarmden zó veel instanties en bedrijven de afgelopen jaren deze richtlijn. Iedereen heeft daarbij hetzelfde doel voor ogen: maximale veiligheid.

Levend document

Deze richtlijn heeft betrekking op alle stalen steigers opgebouwd uit losse onderdelen. Het betreft een ‘levend document’, dat continu wordt geüpdatet aan de hand van de stand der techniek.

Aanvankelijk werd de Richtlijn Steigers slechts uitgegeven als gedrukt handboek en website in abonnementsvorm. Echter, dit belemmerde partijen om de richtlijn op te nemen in arbocatalogi. Daarom is de richtlijn in 2016 door VSB en Bouwend Nederland voor iedereen gratis toegankelijk gemaakt. U vindt de volledige richtlijn op https://richtlijnsteigers.nl/. Hier kunt u desgewenst ook een printversie bestellen.

Hieronder ziet u de richtlijn samengevat in een overzichtelijke infographic. Kunt u de infographic niet (goed) zien? Klik dan hieronder voor de PDF-versie.

Terug naar het overzicht