Lidmaatschap aanvragen


Werken met zzp'ers

Werk jij regelmatig met zzp’ers? Tref in 2024 maatregelen, want per januari 2025 start de Belastingdienst met handhaving op schijnzelfstandigheid. 

Wat & waarom in het kort

Wat en waarom in het kort: gebruik 2024 om je interne werkproces met zzp’ers en de bijbehorende documentatie op orde te krijgen. Want vanaf 2025 loop je grote financiële risico’s. 
Even iemand bellen om een paar maanden te helpen, laat staan jaren achtereen dezelfde zzp’er fulltime inzetten, zonder zaken te checken en op papier vast te leggen, is straks dus echt voorbij.  Neem contact op als je hulp nodig hebt. 
 

Tref maatregelen in 2024

Organisaties die werken met zzp'ers moeten in 2024 maatregelen treffen, zodat ze klaar zijn voor eventuele controles van de belastingdienst in 2025. Tot die tijd geldt nog een terughoudend regime, het zogenaamde handhavingsmoratorium. Dat houdt in: geen handhaving, tenzij er sprake is van kwade wil. 
 

Handhaving inmiddels kleinschalig gestart

Ter voorbereiding op deze handhaving is de Belastingdienst inmiddels begonnen met kleinschalige oefeningen, om ervaring en dossierkennis op te doen. Uit deze indirecte handhaving zijn de “eerste klappen” al gevallen. 
 
In eerste instantie zijn deze bezoeken niet bedoeld ter handhaving en lijkt het informeel. Echter, als de Belastingdienstinspecteurs zaken aantreffen die niet in de haak zijn, dan geven ze aanwijzingen ter verbetering. 
 
Na 3 maanden mogen ze terugkomen om te beoordelen of deze aanwijzingen opgevolgd zijn. Zo niet, dan volgt wel degelijk handhaving. Er is dan immers blijkbaar sprake van kwade wil, en dan mag men ook nu al gaan handhaven.
 

Wat is schijnzelfstandigheid

Een zzp’er is in feite een onderaannemer waarvan jij de Opdrachtgever bent. Maar dan een onderaannemer waarbij je het risico loopt dat de Belastingdienst vindt dat diegene bij jou in loondienst is (schijnzelfstandigheid).
 
Een beoordeling als schijnzelfstandigheid kan diverse oorzaken hebben. Het is een optelsom van kleine en grote aanwijzingen, zoals bijvoorbeeld: 
  • Te lang fulltime meewerken aan opdrachten waar ook je eigen personeel aan meewerkt.
  • Je bemoeit je inhoudelijk te veel met de uitvoering en planning van de werkzaamheden.
  • De zzp’er vertoont te weinig uiterlijke kenmerken van ondernemerschap door bijvoorbeeld jouw gereedschap te gebruiken.
  • De inschrijving van de zzp’er bij de KvK is niet correct, omdat het bijvoorbeeld niet overeen komt met de uitgevoerde werkzaamheden. 
  • En heel veel andere zaken, zoals het ontbreken van een aansprakelijkheidsverzekering, niet in bezit van VOL-VCA, geen investeringen in zakelijk mailadres, website, logo, enzovoort.

Groot financieel risico

Wordt de zzp’er door de Belastingdienst beoordeeld als schijnzelfstandige, dan is diegene dus jouw werknemer. En jij bent dan niet meer de opdrachtgever, maar de werkgever!
In de rol als werkgever heb je gedurende de werkzaamheden geen zzp-facturen betaald, maar nettoloon betaald, zo oordeelt de Belastingdienst. En over dat nettoloon vordert de Belastingdienst loonbelasting en werkgeversheffingen. Bij jou uiteraard, want jij hebt als werkgever verzaakt te voldoen aan de wettelijke plicht om heffingen over het loon af te dragen. En dat geldt in de meeste gevallen ook als de zzp’er via een (uitzend)bureau werkt!
 

Nieuwe zzp-wetgeving

De huidige zzp-wet heet de Wet DBA. Die heeft sinds de introductie in 2016 veel onduidelijkheid opgeleverd. Vandaar dat er tot nu toe ook weinig op is gehandhaafd.
 
Er zijn inmiddels vergevorderde plannen voor strakkere wetgeving met duidelijker richtlijnen. Dat wetsvoorstel heet de Wet VBAR en de bedoeling is die per 2025 in werking te laten treden. 
 
Nóg meer dan nu al het geval is, geeft dat aanleiding om als opdrachtgever in 2024 stappen te zetten. Dat geldt ook voor zzp’ers trouwens, willen zij het voortbestaan van hun onderneming niet in gevaar te laten komen.
 

Risicobeheersmaatregelen

Check nu of er kans is dat 'jouw' zzp'ers recht hebben op een arbeidsovereenkomst. En integreer maatregelen in je werkproces om het werken met zzp’ers minder risicovol te maken. Doe checks vóóraf om te beoordelen of er in voldoende mate sprake is van ondernemerschap. Maak hiervoor een checklist aan.
 
De opdracht moet geschikt zijn om in zelfstandig ondernemerschap uit te kunnen voeren. Een afgebakende eenheid werk, zoals de Belastingdienst het noemt. Er mag geen sprake zijn van meedraaien in reguliere werkzaamheden, als was diegene je eigen personeel. 
 
Gebruik voor het vastleggen van de opdracht een door de Belastingdienst goedgekeurd tekstmodel, dat bedoeld is om overeenkomsten met zzp’ers af te sluiten. Modelovereenkomsten heten die documenten. GNL heeft hiervoor een geschikt eigen model ontwikkeld, vraag er gerust naar.
 
Voor de situaties waarvan overduidelijk is dat er geen sprake (meer) is van zelfstandig ondernemerschap geldt: neem afscheid, hoe pijnlijk het ook is. En start na enige tijd opnieuw door diegene tijdelijke opdrachten te verstrekken en regelmatig weer uit te laten stromen. De zzp’er zal in staat moeten zijn om continu opdrachten bij andere opdrachtgevers te zoeken en te vinden.
 
Maar de meest handige oplossing voor deze risico’s is: neem de zzp’er in loondienst.
 
Houd onze nieuwsberichten in de gaten
In de loop van 2024 besteden we ieder kwartaal met een kort Nieuwsbericht aandacht aan de actualiteit rondom het inhuren van zzp’ers. Houd die in de gaten om op de hoogte te blijven. 
 

Hulp nodig bij werken met zzp'ers?

Het is complexe materie en de risico’s zijn groot. Schakel vooral hulp in als je er zelf niet voldoende tijd voor hebt of niet genoeg verstand van hebt. Neem gerust contact met ons op en we helpen je zo goed mogelijk verder. 
 
GNL maakt regelmatig gebruik van een adviseur die gespecialiseerd is in dit soort vraagstukken en kan je met hem in contact brengen. Bel naar 0318 54 49 01 of mail naar secretariaat@gebouwschilnederland.nl.