Lidmaatschap aanvragen Bekijk onze whitepaper


Alles over het Gevelgilde

Het Gevelgilde is een zelfstandige stichting, voortgekomen uit de VNV (Vereniging Nederlandse Voegbedrijven) en bestaat uit vakmensen die kleine en grote projecten rondom gevelherstel uitvoeren. Daarbij zijn zij vaak werkzaam aan monumenten en oudere gebouwen, waar niet alleen een technische en soms vakinhoudelijk ingewikkelde vraag speelt, maar waar ook rekening moet worden gehouden met de eisen van instanties zoals de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (voorheen bekend als Monumentenzorg) stellen.

Aanpassen bestaande uitvoeringsrichtlijn

Het Gevelgilde speelt daar zeer actief op in door opdracht te geven aan het herzien en aanpassen van de bestaande uitvoeringsrichtlijn ‘voegen’ (URL4006) naar gelang de huidige stand van zaken, die uitgaat van de richtlijn ‘Onderhoud Monumenten’, BRL4000).

Inhoudelijk diepgaande kennis

Leden van Gevelgilde onderscheiden zich door inhoudelijk diepgaande kennis te hebben van de problematiek. Zij beschikken over ervaring en kennis van de diverse historische varianten voeg- en metselwerk en zijn binnen het monument regelmatig actief binnen de overgangsgebieden tussen disciplines, zoals de steenhouwer of metselaar.

Garantie voor perfect uitgevoerd werk

Het plaatselijk inboeten, reinigen of inkleuren van de gevel is voor hen geen probleem. Leden van het Gevelgilde staan garant voor een perfect uitgevoerd werk – klein of groot, altijd in goed overleg met opdrachtgevers en instanties. De leden zijn gecertificeerd, werken volgens arbonormen én zijn desondanks alleszins betaalbaar.