Lidmaatschap aanvragen Download ons circulariteitsboekje


5 tips om je verzuim(kosten) onder controle te houden

De arbeidsmarkt is gespannen. In elke bedrijfstak, maar zeker in de dak- en gevelbranche. Waarbij je als werkgever moet concurreren met andere werkgevers om het beste personeel binnen te halen. En wat als ze dan ziek worden? Dan kan het zijn dat je op zoek moet naar een tijdelijke vervanger en zit je ook nog eens met dubbele kosten. Om je te helpen, geeft GNL Verzekeringsdienst tips om het verzuim van jouw personeel onder controle te houden.

5 tips om je verzuim(kosten) onder controle te houden

Tip 1: houd het verzuimpercentage in de gaten

In het eerste kwartaal van 2022 was het ziekteverzuim in Nederland het hoogste ooit. Ook in de dak- en gevelbranche voelen veel bedrijven dat: daar ging het verzuimpercentage van 4,9% naar 6,0%. Hierbij gaat het voornamelijk om fysieke klachten, zoals rug- en nekklachten. Vervelend voor je medewerker, maar ook voor jou als ondernemer. Want een zieke medewerker kost al snel € 250,- per dag. Zorg dus dat het ziekteverzuimpercentage van je organisatie in de gaten houdt en tijdig in gesprek gaat met een medewerker die regelmatig verzuimt. Alleen zo kun je eventueel langdurig verzuim zien aankomen en hierop anticiperen.

Tip 2: zorg voor een veilige werkplek

Als werkgever heb je de belangrijke taak om te zorgen voor een veilige werkomgeving. Regelmatig gebeuren er ongelukken op de werkvloer, die leiden tot (langdurig) verzuim. Denk aan een metselaar die zijn valbeveiliging niet goed draagt en door de steiger zakt, de voorman die struikelt over losse materialen of medewerkers die elkaar aansteken met corona. Niet alles is te voorkomen, maar door te zorgen voor een veilige werkplek waar iedereen de veiligheidsvoorschriften toepast, kun je het risico op ongevallen in ieder geval verminderen.

Tip 3: zorg ook voor een prettige werkplek

De meeste mensen zijn een groot deel van hun tijd op het werk. Daarom is het belangrijk dat deze omgeving niet alleen veilig maar ook prettig is. Een tevreden medewerker is namelijk vaak ook een gezonde medewerker. Zorg dat er een goede werk-privébalans is, praat regelmatig met je medewerkers over wat er speelt en wat zijn of haar ambities zijn en of hij of zij nog op de goede plek zit. Toon oprechte interesse, wees flexibel waar mogelijk en stimuleer een gezonde levensstijl.

Tip 4: voldoe aan alle (wettelijke) verplichtingen én maak gebruik van financiële tegemoetkomingen

Bij een verzuimende medewerker komt er van alles op je af en krijg je te maken met verschillende partijen. Zorg dat je de regie niet verliest en zet tijdig de juiste (juridische) stappen. Daarnaast zijn er diverse regelingen waar u als ondernemer gebruik van kunt maken bij zieke medewerkers. Het is belangrijk deze regelingen tijdig aan te vragen zodat je aanspraak hierop kunt maken.

Je kunt jouw bedrijf voor bovenstaande ook bij laten staan door een Verzuimregisseur. Deze kijkt over je schouder mee, zorgt dat  je de juiste stappen zet en signaleert tijdig voor wanneer je bepaalde regelingen aan moet vragen. Daarnaast kan deze Verzuimregisseur de jaarlijkse Whk-beschikking controleren. De ervaring leert dat hier nogal eens fouten in zitten waardoor werkgevers ten onrechte betalen voor uitkeringen die eigenlijk niet doorberekend hadden mogen worden.

Tip 5: zorg voor een goede verzuimverzekering en arbodienstverlening

Met het tegengaan van ziekteverzuim is voor jou als ondernemer of organisatie veel te winnen. Een zieke medewerker heeft namelijk recht op maximaal 104 weken loondoorbetaling. Daarnaast zorgt een zieke medewerker voor andere kosten voor jou, zoals vervanging, re-integratie en verzuimbegeleiding. Een ziekteverzuimverzekering en arbodienstverlening bieden hierbij uitkomst. Die zorgen namelijk dat (een deel van) de kosten aan je vergoed worden. Daarnaast kun je advies krijgen over preventie, duurzame inzetbaarheid en het terugdringen van de verzuimpercentage. Alles om je als ondernemer te ondersteunen en medewerkers snel en vitaal weer terug te helpen op de werkvloer.

Meer weten over de ziekteverzuimverzekering?

Via GNL Verzekeringsdienst sluit je een uitgebreid en voordelig ziekteverzuimverzekering af. Deze bestaat uit de verzuimverzekering én de unieke Verzuimregisseur. De Verzuimregisseur is een aanvulling op de arbodienst en helpt je bij vraagstukken rondom de wet- en regelgeving, de communicatie met betrokken partijen, het aanvragen van diverse uitkeringen en hoe je moet omgaan met een zieke medewerker. Meer weten of een offerte aanvragen? Check de website. 

Direct naar de GNL Verzekeringsdienst

Terug naar het overzicht